безплатно, лесно и бързо

Регистрация

За да стартираме изготвянето на твоята ВИП оферта, трябва да получим максимално подробна информация за финансовите ти възможности, нуждите от финансиране, имота - предмет на покупка, и друга допълнителна информация.

За да защитим максимално личните ти данни и да направим ползването на нашите услуги удобно и лесно, след твоята регистрация ще получиш достъп до защитен профил. В него ще съхраняваме цялата база данни, предоставена ни от теб, историята за ползваните от теб услуги, офертите и коренспонденцията, които ще разменим, през целия процес на получаването на кредита.

След регистрацията ще имаш възможност веднага да пуснеш твоята заявка за ВИП оферта. Трябва обаче да отделиш достатъчно време и да подготвиш необходимите ти документи, за да ни изпратиш максимално подробна и вярна информация. На тази основа ние ще изготвим най-изгодното предложение за кредит.

Формата на заявката може да се записва във всеки един момент и да продължиш попълването, дори и на следващия ден. Ще можеш да я изпратиш към нас, само когато си въвел цялата необходима информация.

В рамките на 48 часа ще получиш персонална ВИП оферта за искания кредит, която можем да коментираме и обсъдим подробно. След като отговорим на всичките ти въпроси и си готов да стартираме процедурата по теглене на кредита, ще ти уредим лична среща с банковия служител, който ще движи сделката.

Ще договорим с избраната банка кредита ти да се разглежда приоритетно и ще получиш качествено, бързо и надежно ВИП обслужване. И всичко това напълно безплатно от нас.

 
 
 
 
 

Mесечна вноска

Каква ще бъде вноската
по ипотеката ми?

Размер на кредита

Какъв размер на кредит
мога да изтегля?