безплатно, лесно и бързо

Новина

08:20 | 20 Август 2012

Какви ипотечни заеми предлагат банките?

Нов ипотечен кредит в левове с плаваща лихва от 4.5% за първата година пусна преди дни УниКредит Булбанк. За остатъка тя е 6.5 на сто. Лихвата се формира от базовия лихвен процент плюс твърда надбавка.

Те важат за клиенти на банката с кредитна карта и работна заплата над 1500 лева, които ползват и други продукти по избор като спестовен план Pioneer, животозастраховка "Алианц" или директна инвестиция във фондове Pioneer с минимална сума от 500 евро.

Важно условие е работната заплата на кандидата за кредит и солидарния длъжник да се превежда по сметка в банката. Така например при кредит от 50 000 лева със срок на изплащане 20 г. на равни месечни вноски годишният процент на разходите е 8.16 при тези нива на лихвите, пишат от в. 24 часа.

Сред плюсовете на заема е освобождаване от такса за разглеждане на документи и за предсрочно погасяване със собствени средства, както и издаването на сертификат с ориентировъчната сума, която може да се вземе.

6.15% фиксирана лихва за първата година по жилищен кредит в левове - така звучи офертата на "Райфайзен". За остатъка лихвата се формира от 6-месечен SOFIBOR + надбавка от 3.331%.

Условието важи, ако заплатата на клиента се превежда по сметка в банката, той ползва застраховка на кредитни вноски - с пакети "Злополука" или "Живот" за срок от 5 г., включил е пакет "Комфорт" с едно активно комунално плащане и има регистрация за онлайн банкиране.

Когато са изпълнени тези условия, ГПР излиза 7.63%, ако кредитът е в размер на 60 780.30 лв. (в сумата е включена премията по застраховка на кредитни вноски пакет "Злополука"), а срокът 20 г. В ГПР са включени всички разходи без премията по застраховка "Имущество" и оценката на имота. ГПР не включва застраховка "Имущество" и оценка на имота, предложен за обезпечение.

Сред екстрите на кредита са с 25% по-ниска такса за обработка на искането за кредит, предварително одобрение за 1 ден, без комисиона за предсрочно погасяване след 3-ата година.

Промоционален кредит с равни лихви в левове и евро предлага ОББ. Лихвата е променлива в размер на 6.50%, но заплатата трябва да се превежда в банката или клиентът да прави регулярни постъпления по сметка "Комфорт".

При кредит от 80 000 лв., или 40 000 евро за срок от 30 г. и 6.50% променлива лихва при изпълнение на изброените по-горе условия, ГПР става 7.31% без включена застраховка за дома и семейството. Ако премията по нея влезе в ГПР, размерът му се повишава до 8.18 на сто.

Промоцията предвижда още да няма такса за кандидатстване и за предсрочно погасяване със собствени средства след третата година. Дава се предварително одобрение до 1 ден.

Жилищните кредити в левове и евро при по-облекчени условия на Банка ДСК имат няколко варианта. Единият е лихвата да е плаваща за целия период, но можете да я фиксирате за 3 или 5 г. Който и да изберете, за да ползвате по-ниските лихви, трябва да се включите в програма "Уют".

Това означава, че трябва да се открие разплащателна сметка, заплатата да се превежда в нея, както и да се плащат минимум три комунални услуги месечно. Ако са 2 услуги, клиентът трябва да си пусне онлайн банкиране

Ако плаща 1 услуга освен това трябва да има и осигуряване за втора пенсия в ДСК "Родина".
7.29% е променливата лихва, когато се избере стандартният продукт. ГПР за кредит от 40 000 евро, или 80 000 лв. при срок на погасяване 30 г. става 8.17%. В него влизат всички такси без разхода за застраховката на имота.

Когато се избере фиксирана лихва за 3 г., през този срок тя е 6.29%, а през остатъка - 7.79%. ГПР за същата сума и срок като горния пример е 8.26%.

8.25 на сто е ГПР, когато лихвата се фиксира за първите 5 г. Тогава тя е в размер на 6.79%, а за остатъка от срока - 7.79 на сто. Банката не удържа такса за предстрочно погасяване със собствени средства след 5-ата година. Няма такса за разглеждане на искането за кредит.

Жилищен кредит в евро или щатски долари предлага Първа инвестиционна банка. Той е с ГПР от 7.85%, изчислен при размер на кредита 50 000 евро за срок 25 г. Годишната лихва към момента е 7.8% и е формирана при сегашните нива на базовия лихвен процент (БЛП) - 5.09%, плюс надбавка от 2.71%.

Условието да се ползва това оскъпяване е клиентът да получава доходите си в банката по разплащателна сметка с дебитна карта към нея, да ползват кредитна карта с лимит минимум 1000 евро и включен абонамент за SMS известяване, регистрирани са за плащане на комунални услуги.

БЛП плюс надбавка от 3.71% се прилага за кредитоискатели, които имат само разплащателна сметка с дебитна карта към нея и ползват кредитна карта с лимит минимум 1000 евро с SMS известяване. При неизпълнение на някое от допълнителните условия лихвеният процент се завишава с 1% за съответната програма.

Сред плюсовете на кредита са възможността в края на всяка година клиентът да си възстанови 1% от лихвата, ако си е погасявал редовно задължението. Или след първата година пък може да се ползва гратисен период до 12 месеца на всеки 5 г. в случай на временни финансови затруднения. Банката прави за своя сметка застраховката на имота.

Банката предлага и кредит в левове, евро и долари със 7% фиксирана лихва за период до 7 г. За остатъка - БЛП + надбавка 2.71%. Годишен процент на разходите при кредит от 50 000 евро за срок 10 г. става 8.25%.

Има опция да се ползва гратисен период по лихва и главница след първата година - до 12 месеца на всеки 5 години от срока на кредита, но тогава лихвата се завишава с 0.5%.

Пощенска банка предлага промоция по ипотечен кредит в левове и евро, при който клиентът се освобождава от такса за кандидатстване и от такса при предсрочно погасяване със собствени средства.
ГПР е 7.78% при заем от 45 000 лв. или евро кредит, срок на погасяване 25 г. и пакет "Лесен живот".

Той включва превод на заплатата по сметка в банката с дебитна карта, поне едно комунално плащане на месец и сключване на застраховка "Живот". Необходима е застраховка и на ипотекираното имущество.

 
 

Mесечна вноска

Каква ще бъде вноската
по ипотеката ми?

Размер на кредита

Какъв размер на кредит
мога да изтегля?