безплатно, лесно и бързо

Новина

13:08 | 27 Април 2012

По-евтини кредити

През март 2012 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове спада в сравнение с март 2011 г. с 0.23 пр.п. до 11.88%, а по тези в евро – с 0.37 пр.п. до 9.56%, съобщават от БНБ.

При жилищните кредити в левове той намалява с 0.58 пр.п. до 7.75%, а по жилищните кредити в евро – 0.34 пр.п. до 7.64%.

Средният лихвен процент по другите кредити в левове се повишава с 0.10 пр.п. до 10.74%, а по другите кредити в евро се понижава с 0.37 пр.п. до 9.14%.

През март 2012 г. в сравнение с февруари 2012 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове спада с 0.10 пр.п., а по тези в евро – с 0.21 пр.п.

При жилищните кредити в левове той намалява с 0.13 пр.п., а по жилищните кредити в евро – с 0.45 пр.п. При другите кредити в левове средният лихвен процент нараства с 0.16 пр.п., а при другите кредити в евро – с 0.30 пр.п.

Годишният процент на разходите (ГПР) по кредитите за потребление в левове през март 2012 г. спрямо същия месец на 2011 г. се понижава с 0.17 пр.п. до 13.41%, а по кредитите за потребление в евро – с 0.26 пр.п. до 11.25%.

През март 2012 г. годишният процент на разходите по жилищните кредити в левове спада в сравнение с март 2011 г. с 0.44 пр.п. до 8.46%, а по жилищните кредити в евро – с 0.44 пр.п. до 8.35%.

През март 2012 г. в сравнение с февруари 2012 г. годишният процент на разходите по кредитите за
потребление в левове намалява с 0.04 пр.п., а по тези в евро – с 0.03 пр.п.

При жилищните кредити в левове той се понижава с 0.09 пр.п., а при жилищните кредити в евро – с 0.53 пр.п.

 
 

Mесечна вноска

Каква ще бъде вноската
по ипотеката ми?

Размер на кредита

Какъв размер на кредит
мога да изтегля?