безплатно, лесно и бързо

Новина

20:01 | 08 Февруари 2012

SG Експресбанк удължава промоцията по жилищните си кредити

Поради засиления интерес, Societe Generale Експресбанк обяви, че ще удължи промоционалната си оферта за нови жилищни кредити до края на февруари 2012 г.

Специалната оферта включва 7% лихва* за жилищни кредити в евро със срок до 20 години и е без такса предсрочно погасяване, ако клиентът реши да погаси кредита със собствени средства след третата година.

Освен тези преференциални условия, Societe Generale Експресбанк запазва политиката си да не начислява такси за управление за кредита и за разглеждане на документите, което е рядкост на кредитния пазар.

„Покупката на жилище е много сериозна стъпка в живота на всеки човек и ние се стараем да я направим максимално достъпна за клиента. Изслушахме наши клиенти и база на техните потребности създадохме това предложение за жилищен кредит.

Намалихме лихвения процент и премахнахме таксата за предсрочно погасяване на кредита, която възпираше някои клиенти от взимане на решение. Освен това, запазихме нашата политика да не събираме допълнителна такса за управление на кредита. Вярваме, че тези условия нареждат нашата оферта сред най-добрите на пазара на жилищни кредити”, сподели Наталия Лакова, Мениджър „Кредитни продукти“ в Societe Generale Експресбанк.

Промоцията е валидна до 29 февруари.

* Годишният лихвен процент е за кредити в евро със срок на изплащане до 20 години, ако клиентът отговаря на изискванията. ГПР 7,54% за кредит в размер на 30 000 евро и срок 15 години при променлив лихвен процент 7%, месечна вноска – 269,65 евро, обща дължима сума 49 152,14 евро. Такса при усвояване 1,5% върху общия размер на кредита.Такса за обслужване на разплащателната сметка – 0,92 евро/месечно. Без такса за разглеждане на документи и без такса за управление на кредита. Необходимост от застраховка „Живот“ и „Имущество“ за срока на договора за кредит.
 

 
 

Mесечна вноска

Каква ще бъде вноската
по ипотеката ми?

Размер на кредита

Какъв размер на кредит
мога да изтегля?