безплатно, лесно и бързо

Новина

07:32 | 27 Декември 2011

БНБ: Лихвите по кредитите падат малко догодина

Минимален спад на лихвите по кредитите очаква Българската народна банка (БНБ) в края на тази година и през първото тримесечие на 2012 г. Това става яснo от икономическия преглед на централната банка, който обхваща периода от началото на годината до 15 ноември, цитиран от в. Монитор.

Решаващият фактор за намалението на лихвените равнища ще е цената на привлечения финансов ресурс - депозитите, отбелязват от БНБ. Според анализаторите на банката до края на 2011 г. и в началото на следващата лихвите по срочните депозити ще се стабилизират на текущите нива.

От централната банка обаче предупреждават, че нестабилността и напрежението на международните финансови пазари могат да възпрепятстват намалението на лихвите по заемите. Що се отнася до високата ликвидност на междубанковия паричен пазар, от БНБ отбелязват, че тя не представлява решаващ фактор за понижението на лихвите по кредитите.

Минималният спад на лихвите по заемите, прогнозиран от БНБ за това и следващото тримесечие, на практика следва лекото намаление, което беше отчетено за периода от юли до септември.

От централната банка отбелязват още, че заемите, отпуснати от фирмите, нарастват устойчиво. В същото време кредитите на домакинствата намаляват заради несигурността на хората за бъдещите им доходи, както и заради високата норма на спестяване, която обръща всеки свободен лев в депозит.

Според обобщените резултати от анкетата за кредитната активност на БНБ през третото тримесечие търсенето на кредити се измества от краткосрочните с цел покриване на нуждите от оборотни средства към дългосрочните заеми с инвестиционна цел.

Банките обаче затягат кредитните си стандарти и малко проекти на компаниите могат да отговорят на техните условия.

Последните данни на БНБ сочат, че през ноември банките са раздали кредити и овърдрафти за почти 52 млрд. лв. Спрямо миналия ноември това е 2,5% ръст.

Заемите за фирми нарастват с 4,2 на сто на годишна база до 32,926 млрд. лв. Тези за домакинствата пък намаляват с 0,2 на сто до 18,979 млрд. лв. Впечатление прави, че спрямо ноември 2010 г. домакинствата са изтеглили с 1,5% повече жилищни кредити (8,8 млрд. лв.) и с 0,4% по-малко потребителски (7,572 млрд. лв.).

 
 

Mесечна вноска

Каква ще бъде вноската
по ипотеката ми?

Размер на кредита

Какъв размер на кредит
мога да изтегля?