безплатно, лесно и бързо

Новина

11:00 | 05 Декември 2011

Fibank предлага нов ипотечен кредит „Жилище в сегашно време”

Първа инвестиционна банка предлага нов ипотечен кредит „Жилище в сегашно време”, който Ви дава пълна свобода и спокойствие в днешните несигурни времена. Кредитът дава възможност при редовно плащане на всички дължими към банката суми, на кредитополучателите да се възстановява 1% годишна лихва върху дълга в края на всяка година.

Fibank предлага и гратисен период до 12 месеца на всеки 5 години от срока на кредита след първата година, което дава допълнителна сигурност на клиентите, в случай че изпитват временни финансови затруднения.

„Жилище в сегашно време” се предлага с безплатна застраховка „Имот” за целия период на кредита, което допълнително спестява средства на кредитополучателите. Освен това Fibank предоставя удостоверение за одобрен кредит по финансови параметри с валидност от 6 месеца на всеки кредитополучател.

Ипотечен кредит „Жилище в сегашно време” се отпуска за закупуване на ново жилище, рефинансиране на кредит, отпуснат от друга банка, или за текущи нужди като ремонт на жилище.

Кредитът се отпуска за срок до 25 години и се предлага в евро и щатски долари, с лихвен процент от 7,8% на годишна база, като няма ограничение в максималния размер на отпуснатия кредит.

 
 

Mесечна вноска

Каква ще бъде вноската
по ипотеката ми?

Размер на кредита

Какъв размер на кредит
мога да изтегля?