безплатно, лесно и бързо

Новина

08:53 | 10 Ноември 2011

М. Илиева: Ипотечните кредити със сериозен потенциал

Пазарът на ипотечни кредити има сериозен потенциал да се развива, коментира Мария Илиева, главен изпълнителен директор, МКБ Юнионбанк, по време на конференцията BalREc.

На първо място степента на проникване на ипотечното кредитиране спрямо БВП е изключително ниско в страната ни и е при ниво от 12.5%, на фона на 20% в Полша, 22% в Чехия, 40% в Естония и средно от 41% в еврозоната, коментира Илиева.

На второ място тежестта на жилищното кредитиране на глава от населението у нас също е твърде ниска. Тя е при ниво от 600 евро, при 1200 в Чехия и средно от 11 400 евро в еврозоната.

Коефициентът на достъпност на жилищата въз основа на две заплати на домакинство също се е подобрил значително. Преди кризата то е било 6.2-6.8 години средно за страната, а в момента е 3.5 години за страната.

Когато говорим за София също се наблюдава значително подобрение, като средният срок за изплащане на жилище се е понижил от 7.7 преди кризата до 4.2 в момента.

Лошото е, че макроикономическата рамка се влошава, а друго притеснително е случващото се в съседна Гърция и в ЕС като цяло. Несигурността на бъдещите доходи възпират хората от покупката на недвижим имот.

В момента на пазара купувачите са два типа. Такива разполагащи със свободни средства за покупката на имот и изчакващи по-добри цени и такива, на които им се налага да си купят жилище, за да задоволят потребностите си (предимно млади хора и семейства).

Като цяло се наблюдава и друга положителна тенденция. Покупателната сила на доходите от труд, измерени през средните цени на имотите, са на нива от края на 2006-та година.

Наемите бележат по-малък понижение спрямо цените на недвижимите имоти, което до голяма степен мотивира покупката на жилище.

 
 

Mесечна вноска

Каква ще бъде вноската
по ипотеката ми?

Размер на кредита

Какъв размер на кредит
мога да изтегля?