безплатно, лесно и бързо

Новина

15:15 | 30 Октомври 2011

Лихвите падат

Годишният процент на разходите (ГПР) по кредитите за потребление в левове през септември 2011 година, спрямо същия период на миналата година намаля с 0.85 пр.п. до 13.10%, а по кредитите за потребление в евро - с 1.37 пр.п. до 10.52%, сочи официалната лихвена статистика на БНБ към миналия месец.

ГПР-то по жилищните кредити в левове се понижава за година, в сравнение със същия месец на 2010 г. с 0.29 пр.п. до 8.95%, а по жилищните кредити в евро - с 1.14 пр.п. до 8.24%.

На месечна база годишният процент на разходите по кредитите за потребление в левове спада с 0.48 пр.п., а по тези в евро - с 0.17 пр.п.

При жилищните кредити в левове той нараства с 0.50 пр.п., а при жилищните кредити в евро намалява с 0.20 пр.п.
 

 
 

Mесечна вноска

Каква ще бъде вноската
по ипотеката ми?

Размер на кредита

Какъв размер на кредит
мога да изтегля?