безплатно, лесно и бързо

Новина

16:30 | 03 Октомври 2011

Райфайзенбанк с нова промоция по жилищните си кредити

Райфайзенбанк стартира eсенно-зимна промоционална кампания по жилищните си кредити, в рамките на която клиентите получават допълнително финансиране до 2% от размера на кредита (максимум до 2000 евро) като лимит по кредитна карта VISA/MasterCard.

Промоцията е валидна за нови искания за жилищни кредити, подадени до 15 декември 2011 г.

Клиентите не дължат такса за кредитната карта за първата година, а до 15 март 2012 г. няма да дължат и лихва.

Кредитополучателите имат възможност да се възползват и от гратисен период за изплащане на главницата, който е до 12 месеца, както и от дълъг срок за погасяване на кредита – до 30 години. Максималният размер на кредита е до 100 000 евро.

Лихвеният процент по промоционалния жилищен кредит на банката е плаващ и се преизчислява два пъти в годината, на базата на движението на ЮРИБОР.

В рамките на промоцията, лихвата възлиза на 6.75% годишно при покупката на “Застраховка на кредитни вноски”, както и при ползването на интернет банкирането на Райфайзенбанк и на пакет банкови услуги “Комфорт” с поне едно регистрирано комунално плащане. След третата година от срока на кредита, кредитополучателите не дължат такса за предсрочно погасяване.

Клиентите получават безплатно предварително одобрение на кредита за един ден, на база на предоставените документи за доход. По този начин те разполагат с по-голяма гъвкавост и свобода при търсене на най-подходящия за тях имот и при преговори с агенции за недвижими имоти.

 
 

Mесечна вноска

Каква ще бъде вноската
по ипотеката ми?

Размер на кредита

Какъв размер на кредит
мога да изтегля?