безплатно, лесно и бързо

Новина

19:00 | 14 Август 2011

До края на годината лихвите по кредитите ще паднат минимално

Лихвите по кредитите ще спаднат минимално, а тези по срочните депозити ще останат без съществена промяна до края на годината. Такива са очакванията на БНБ за движението на лихвените проценти през второто полугодие на 2011 г., които централната банка посочва в тримесечното си издание "Икономически преглед", цитиран от в. Дневник.

При лихвите по жилищни кредити за домакинствата и по корпоративните заеми, които отбелязаха увеличение през второто тримесечие на годината спрямо първото, от БНБ прогнозират да върнат низходящата си посока.

За втората половина на годината централната банка потвърждава очакванията си, които имаше и предходното тримесечие, за леко облекчаване на условията за кредитиране и за постепенно нарастване на кредитирането за корпоративния сектор. Такива са и очакванията на банките, се посочва в анализа.

Лихвите по срочните депозити ще останат без съществена промяна до края на годината заради високата ликвидност на банковата система, очакваната слаба кредитна активност на банките и запазването на високата норма на спестяване на домакинствата, посочват от БНБ. Влияние ще оказва и политиката на Европейската централна банка за повишаване на лихвените нива до края на 2011 г. в еврозоната.

Тоест съчетанието на много свободни пари в банките и слабото отпускане на кредити с все още предпочитанието на домакинствата да спестяват, вместо да потребяват, ще запази лихвите по депозитите такива, каквито са.

Банките няма да се състезават за парите на вложителите и така да им увеличават лихвите, защото имат висока ликвидност, която и без това не успяват да пласират като кредити, които да им носят доходи. Осен това заради отложеното потребление домакинствата предпочитат да спестяват и без много атрактивни лихви.

Запазването на лихвените нива по депозитите, които са основен ресурс за банките, обаче ограничава намалението на лихвите по кредитите. Към това се прибавя и повишаването на лихвените проценти на ЕЦБ при рефинансиране (поскъпването на ресурса на международните пазари - бел. ред.).

Затова очакванията на БНБ са лихвите по кредитите да спаднат минимално през второто полугодие на 2011 г. От централната банка обясняват още, че високата ликвидност на междубанковия паричен пазар тук не може да е решаващ фактор за понижението на лихвите по кредитите, тъй като той има само спомагателна роля при управлението на банковата ликвидност.

Като цяло търсенето на кредити остава слабо, но се наблюдават сигнали за нарастването му от страна на предприятията, пише още в анализа на БНБ. Там се казва, че това се отнася за краткосрочно финансиране с цел покриване на нуждите на фирмите от оборотни средства и запаси.

"Очакванията на банките са за леко облекчаване през второто полугодие на условията за кредитиране и за постепенно нарастване на вземанията от неправителствения сектор", се посочва още в анализа.

БНБ прогнозира и минимално ускорение при парите в обращение. Към края на юни годишният им ръст е 3.3%. Факторите, които са определящи за динамиката им, са свързани с плавното възстановяване на икономическата активност. Това ще отразява постепенното възстановяване на потреблението на домакинствата, се казва в анализа й.
 

 
 

Mесечна вноска

Каква ще бъде вноската
по ипотеката ми?

Размер на кредита

Какъв размер на кредит
мога да изтегля?